Членови на Комисија за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита

Известување

Почитувани, 

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, ги информира стручните работници вработени во системот на социјална заштита дека со стапување во сила на Законот за социјалната заштита (Сл. весник на РСМ. бр. 104/19) престанува мандатот на Комисијата за лиценцирање формирана на 21.12.2017 година.  Во тек е постапка за формирање на нова Комисија за лиценцирање, согласно член 244 од Законот за социјалната заштита (Сл. весник на РСМ. бр. 104/19). За сите понатамошни активности на Комисијата ќе бидете информирани на оваа веб страна. 

Стручните работници кои аплицираа во сесијата за стекнување со лиценца во периодот (20.05.2019 – 27.05.2019), ги информираме дека стручниот испит се одложува, се до формирање на новата Комисија, која ќе ги разгледа барањата и ќе одлучува за истите, согласно Законот за социјалната заштита (Сл. весник на РСМ. бр. 104/19).

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->