МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека се врши исплата на долунаведените права за месец Јули 2019 година.


Гарантиран детски додаток

Детски додаток

Посебен додаток за месец 08/2019

ЕПП за новороденче

Родителски додаток за трето дете

Родителски додаток за четврто дете

Единствен родителски додаток

Студирање

Гарантирана минимална помош ГМП

Социјална парична помош

Туѓа нега

Постојана парична помош

Еднократна парична помош

Мобилност и слепило

Сместување во згрижувачко семејство

Цивилна инвалиднина

Социјано домување

СПП Азиланти

Азиланти домување

Парична помош за згрижувач

Парична помош 18-26

Социјална сигурност на стари лица - социјална пензија

Субвенции за електрична енергија

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->