МТСП: Лицата со инвалидност добија пристап до Министерството

Министерството за труд и социјална политика известува дека лицата со инвалидност добија непречен пристап до Министерството кое подолго време го немаа.

Во текот на вчерашниот ден во Министерството се одржа и средба со граѓански здруженија и организации на лицата со попреченост при што беше посетено и од првото лице со попреченост кое што можеше само без помош од други лица да влезе непречено во просториите на Министерството за труд и социјална политика.

Токму вчерашната средба беше и можност да се потенцира значењето на цврстиот партнерски однос и активното учество на лицата со попреченост и нивните семејства за унапредување на положбата на лицата со попреченост до позиција на рамноправни граѓани кои ќе ги уживаат сите права и одговорности во општеството.

Министерството за труд и социјална политика во иднина проактивно ќе се ангажира и грижи за заштитата на сите граѓани, посебно на лицата со попреченост и ќе вложува максимални напори за нивен пристап до сите институции и нивно слободно движење.

MPPS: Personat me aftësi të kufizuara me qasje të lirë në Ministri  

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se personat me aftësi të kufizuara u është dhënë qasje e lirë në ministri, që një kohë të gjatë nuk e kanë pasur.

Gjatë ditës së djeshme në ministri u zhvillua një takim me organizatat dhe shoqatat civile të personave me aftësi të kufizuar, të cilën e vizitoi personi i parë me aftësi të kufizuara që arriti vet pa ndihmës e askujt të hyjë pa problem në hapësirat e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Pikërisht takimi i djeshëm ishte mundësi e mirë të theksohet rëndësia e raportit të fortë dhe pjesëmarrjes aktive të personave me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre për avancimin e gjendjes së këtyre personave deri në pozitën e qytetarëve të barabartë, të cilët do t’i gëzojnë të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë në shoqëri.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në të ardhmen do të angazhohet dhe kujdeset në mënyrë më aktive për mbrojtjen e të gjithë qytetarëve, posaçërisht të personave me aftësi të kufizuar dhe do të bëjë përpjekje maksimale që ata të kenë qasje në të gjitha institucionet dhe të hyjnë lirshëm.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->