МТСП: Лицата со инвалидност добија пристап до Министерството

Министерството за труд и социјална политика известува дека лицата со инвалидност добија непречен пристап до Министерството кое подолго време го немаа.

Во текот на вчерашниот ден во Министерството се одржа и средба со граѓански здруженија и организации на лицата со попреченост при што беше посетено и од првото лице со попреченост кое што можеше само без помош од други лица да влезе непречено во просториите на Министерството за труд и социјална политика.

Токму вчерашната средба беше и можност да се потенцира значењето на цврстиот партнерски однос и активното учество на лицата со попреченост и нивните семејства за унапредување на положбата на лицата со попреченост до позиција на рамноправни граѓани кои ќе ги уживаат сите права и одговорности во општеството.

Министерството за труд и социјална политика во иднина проактивно ќе се ангажира и грижи за заштитата на сите граѓани, посебно на лицата со попреченост и ќе вложува максимални напори за нивен пристап до сите институции и нивно слободно движење.

MPPS: Personat me aftësi të kufizuara me qasje të lirë në Ministri  

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se personat me aftësi të kufizuara u është dhënë qasje e lirë në ministri, që një kohë të gjatë nuk e kanë pasur.

Gjatë ditës së djeshme në ministri u zhvillua një takim me organizatat dhe shoqatat civile të personave me aftësi të kufizuar, të cilën e vizitoi personi i parë me aftësi të kufizuara që arriti vet pa ndihmës e askujt të hyjë pa problem në hapësirat e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Pikërisht takimi i djeshëm ishte mundësi e mirë të theksohet rëndësia e raportit të fortë dhe pjesëmarrjes aktive të personave me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre për avancimin e gjendjes së këtyre personave deri në pozitën e qytetarëve të barabartë, të cilët do t’i gëzojnë të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë në shoqëri.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në të ardhmen do të angazhohet dhe kujdeset në mënyrë më aktive për mbrojtjen e të gjithë qytetarëve, posaçërisht të personave me aftësi të kufizuar dhe do të bëjë përpjekje maksimale që ata të kenë qasje në të gjitha institucionet dhe të hyjnë lirshëm.