Министер за труд и социјална политика

                                                                                  

             

 

Рашела Мизрахи 

Лични податоци          

 • Дата на раѓање: 24.11.1981
 • Место на раѓање: Скопје
 • Националност: Македонка

Образование

 • 2014 Доктор на науки по Биохемија,  Универзитет “Бар Илан”, Израел
 • 2009 Постдипломски студии,  Универзитет “Св. Кирил и Методиј” , Факултет за Ветеринарна   Медицина-Скопје,  Мастер студии по клиничка физиологија 
 • 2007 Доктор по Ветеринарна Медицина, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Факултет за Ветеринарна Медицина-Скопје,  Доктор по Ветеринарна Медицина     

Јазици

 • Англиски

Работно искуство 

 • 2015 – 2017 Консултант на Глобален Фонд во рамки на програмата за Туберкулоза во Р.Македонија
 • 2015 – 2017 Советник во Кабинет на Министерство за Здравство на Р.Македонија 
 • 2009 – 2013 Мониторинг на лабораториски животни, сектор на Проф. Шимон Тинман, Универзитет Бар Илан, Израел
 • 2007 – 2009 Асистент на катедрата за Физиологија при Факултетот за ветеринарна медицина, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Р.Македонија

Клинички стаж

 • 2005    Клиничка пракса во Ветеринарна Клиника за хирургија при Универзитетот за ветеринарни науки - Гвелф, Онтарио, Канада
 • 2004 – 2005 Клиничка пракса во Ветеринарна Клинички Д-р.Налетовски, Скопје,  Р.Македонија

Научно-истражувачка дејност   

 • 2009 – 2014 Биохемија и молекуларна биологија на репродуктивни клетки, катедра на проф. Хаим Браитбарт, Универзитет Бар Илан, Израел 2009 – 2013 Мониторинг на лабораториски животни, сектор на Проф. Шимон Тинман, Универзитет Бар Илан, Израел
 • 2007 – 2009 Физиологија на репродукција, лабораторија на Проф. Влатко Петков, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р.Македонија
 • 2007 – 2008 Пластинација на ткива и органи, катедра за функционална морфологија , Проф. Влатко Илиески, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р.Македонија
 • 2008 Менаџмент на генетскиот потенцијал на сточниот фонд во Онтарио, Алберта и Квебек, Алта Џенетикс и ЦЛГА, Канада
 • 2008 Принципи за подобрување на генетскиот фонд, ЦЛГА, Канада
 • 2007 Истажување во кардиологија, Институт за истражување во кардиологија - Нјуфелд, Медицински Центар – Шива, Израел
 • 2007 Институт за научно истражување базирано на животни, Кибуц Лахав, Израел

Позначајни публикации и презентации   

 • 2018 Предавач на “Интернационалната Школа за Млади Лидери”, Охрид, Р.Македонија
 • 2017 Предавач на “Интернационалната Школа за Млади Лидери”, Охрид, Р.Македонија
 • 2015 Усна презентација на Третата Интернационална Школа за Ретки Болести и ORPHAN медикаменти – Рим, Италија
 • 2014 Mitochondrial PKA mediates sperm motility” (BBA – General Subjects/2014)
 • 2014 Усна презентација на конференција на Израелската Асоцијација за Фертилност – Тел Авив, Израел
 • 2013 Усна презентација на Третиот Интернационален Конгрес на тема Контраверзии во Криопрезервацијата на стем клетки, репродуктивни клетки, ткива и органи – Берлин, Германија
 • 2009 Усна презентација на Балканската Ветеринарна Конференција

Почести и награди   

 • “Претседателска“ Универзитетска, Државна стипендија за Истражувачи (4 години)
 • Првенец на генерација, Носител на почест “Првенец на генерација“ при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->