Заменик министер

Ѓонул Бајрактар

 

Лични податоци

•   Дата на раѓање: 13.10.1972

•   Место на раѓање: Струга, Македонија

•   Националност: Турчин

Образование

 • 2003: Универзитет "Св.Кирил и Методиј", Природно математички факултет-насока математика-физика, Скопје

 Јазици

 • Турски
 • Албански
 • Македонски
 • Српски
 • Англиски

Работно искуство 

 • 2013-2018: Основно училиште "Тефејјуз", Скопје, професор по математика
 • 2006-2013: Основно училиште "Тефејјуз", Скопје, директор 
 • 2005-2006: Основно училиште "Тефејјуз", Скопје, Вршител на должност директор
 • 2000-2005: Основно училиште "Тефејјуз", Скопје, професор по математика и физика
 • 1999: OSCE и UNHCR 

Политички ангажман

 • 2009–2017: Член на Советот на Град Скопје (два мандата)
 • 2017: Потпретседал на Демократската партија на Турците на Македонија (ДПТМ)
 • Септември-декември 2016: Вршител на должност претседател на ДПТМ 
 • 2014-2016: Потпретседал на ДПТМ 
 • 2014-2017: член на Централното Собрание и член на Управниот одбор на ДПТМ (два мандата)
 Обуки, семинари, уверенија
 • Април 2014: “Натпревар по предметите англиски јазик и математика“ за Менторство на ученици REDISTEP-Гимназија АЛГОРИТАМ
 • Март-Мај 2013: “Превенција од злоупотреба на дроги, HIV/AIDS  и криминал кај младите преку програми за развивање семејни вештини”–UNODC 
 • Април 2012: “Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“-Охрид-SADC,MON и OXO  
 • Јануари 2011: “Турското образование во Балканот”, Универзитет Тракија, Едирне, Република Турција
 • Март 2010: “Вовед во процесот на децентрализација”, OSCE и LCDF  
 • Јануари 2009: “Проблемите во основното и средното образование на турски наставен јазик во Република Македонија" и автор на истоимениот прирачник издаден во 2009 година
 • Јануари 2008: “Нови форми и методи во образованието", ТИКА и Универзитет Билкент, Анкара, Република Турција
 • Декември 2007: “Проблемите во образованието и соработка со земјите од Балканот", International Association of Eurasian Educators  
 • Јануари 2007: “Нови форми и методи во образованието”, ТИКА и Универзитет Билкент, Анкара, Република Турција
 • Јули 2006: “Образовен семинар по природни науки“ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ- Самсун,Република Турција  
 • Април 2006: Уверение за положен испит за директор на училиште, Министерство за образование и наука 

Податоци од анкетниот лист за имотната состојба на заменик министерот за труд и социјална политка Ѓонул Бајрактар

*Линк до ДКСК

* Нето плата на заменик министерот за труд и социјална политика: 63.307,00