Отворен ден со граѓаните

Почитувани,

Секој петок од 9 часот до 13 часот министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во рамките на “Отворениот ден со граѓаните” ќе остварува средби со граѓаните на Република Макеоднија, во просториите на Министерството за труд и социјална политика.

Ги повикуваме сите заинтересирани за средба со министерката Царовска, и воедно поради специфичноста на проблемите со коишто се соочуваат нашите корисници, како и заради укажувањето на должното внимание кон секој од нив, да се јават на телефонскиот број 02/3106 212 и да закажат прием.

Со почит,

Кабинет на министер за труд и социјална политика

Ditë e hapur me qytetarët

Të nderuar,

Çdo të premte, prej orës 9-13, Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska, në kuadër të “Ditës së hapur me qytetarët”, do të realizojë takime me qytetarët e Republikës së Maqedonisë, në hapësirat e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

I ftojmë të gjithë të interesuarit për takim me ministren Carovska dhe, njëherësh edhe për shkak të specifikës së problemeve me të cilat ballafaqohen përfituesit tanë, si dhe për t’u kushtuar kujdes secilit prej tyre, që të paraqiten në nr. e telefonit 02/3106 212 dhe të caktojnë takim. 

Me respekt,

Kabineti i Ministres së Punës dhe Politikës Sociale

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->