МТСП: Исплата на права од социјална заштита

Министерството за труд и социјална политика информира дека е отпочната исплатата на социјална парична помош, туѓа нега, субвенциите за електрична енергија и  Условениот паричен надоместок.