Јавен повик

Повик за изразување интереспрофесионална експертиза во областа на трипартитниот социјален дијалог

МКД

ENG

ALB

Краен рок за поднесување пријави за изразување интерес-28 јуни 2019 година