Царовска на министерска конференција за стареење во Лисабон 

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска учествуваше на Четвртата министерска конференција за стареење, која се одржа во Лисабон, Португалија, во организација на  Економската комисија за Европа на Обединетите нации (UNECE).

Во рамки на конференцијата на која се дискутираше за овозможување  достоинствен и активен живот на повозрасните лица и препознавање на нивниот потенцијал, министерката Царовска имаше излагање на тема: ,,Стареење со достоинство’’. Царовска оствари средба и со регионалната директорка на UNFPA (Фондот за население на Обединетите Нации), Алана Армитаж, на која се разговараше за приоритетите во идната соработка на оваа агенција на ОН со Република Македонија.

Kонференцијата на која учествуваа министри од 40 земји, заврши со усвојување на заедничка декларација за одржливо општество за сите возрасти.

Carevska në Lisbonë, në Konferencën Ministrore mbi Plakjen 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, mori pjesë në Konferencën e Katërt Ministrore mbi Plakjen, e cila u zhvillua në Lisbonë të Portugalisë, në organizim të Komisionit Ekonomik për Evropën të Kombeve të Bashkuara (UNECE). 

Në kuadër të konferencës, në të cilën u diskutua për mundësimin e jetesës aktive dhe me dinjitet të personave të moshuar dhe njohja e potencialit të tyre, ministrja Carovska mbajti fjalim në temën “Plakje me dinjitet”. Carovska ka realizuar takim edhe me drejtoreshën rajonale të Fondi për popullsi pranë Kombeve të Bashkuara (UNFPA), Alana Armitazh, në të cilin është diskutuar për përparësitë në bashkëpunimin e ardhshëm të kësaj agjencie të KB-ve me Republikën e Maqedonisë.

Konferenca, në të cilën morën pjesë ministra nga 40 shtete, përfundoi me miratimin e deklaratës së përbashkët për shoqëri të qëndrueshme për të gjitha moshat. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->