МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита

Министерството за труд и социјална политика информира дека на 3.5.2019 година изврши исплата на долунаведените права за месец Март 2019 година.

 

 

Права од социјална заштита:

• Социјална парична помош

• Паричен надоместок за помош и нега од друго лице (туѓа нега)

• Цивилна инвалиднина

• Мобилност и слепило

• Постојана парична помош

• Еднократна парична помош

• Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа

• Сместување во згрижувачко семејство

• Парична помош за студирање

• Парична помош за згрижувач

• Социјално домување

• Азиланти домување

• Социјална парична помош  за азиланти

• Субвенции за електрична енергија

 

Права од детска заштита:

 

• Детски додаток

• Еднократна парична помош за новороденче

• Родителски додаток за трето дете

• Родителски додаток за четврто дете

• Единствен родителски додаток

• Посебен додаток-за месец 5/2019 година

 

Права на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства на паднатите борци и Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ:

 

  • Група инвалидитет
  • Ортопетски додаток
  • Нега и помош
  • Семејна инвалиднина
  • Соуживатели на семејна инвалиднина
  • Зголемена семејна инвалиднина
  • Инвалидски додаток
  • Додаток за деца
  • Материјално обезбедување
  • Нега и помош за материјалци
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->