Предлог-законот за социјална заштита 

Предлог-закон за социјалната заштита 

Извештај за проценка за влијание на регулативата 

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата

Нацрт Извештај за проценка за влијание на регулативата 

Предлог нацрт на Стратегија за интеграција на бегалци и странци 2017- 2027 година и предлог нацрт на Национален акциски план за интеграција на бегалци 2017- 2027 година

 

Министерството за труд и социјална политика ја изработи првата нацрт верзија на новата Стратегија за интеграција на бегалци и странци и предлог нацрт Национален акциски план за период од 10 години, односно за период од 2017 година до 2027 година.

Со цел развивање на сеопфатен документ, Министерството за труд и социјална политика Ве поканува да дадете Ваши коментари и предлози во насока на подобрување на предложениот документ.

При давањето на Вашите предлози, како и за полесен аналитичкиот пристап, Ве замолуваме да го користите приложениот формулар, а предлозите да бидат конкретни во однос на предлог секторите.

Пополнетиот формулар доставете го на е-mail адресата: divkovski@mtsp.gov.mk (cc. komentari.strategija@gmail.com) најдоцна до 8.8.2017 година.

Министерството за труд и социјална политика по внесувањето на Вашите предлози и по финализирањето на документот, истиот ќе го достави до меѓу-ресорското тело на Владата на Република Македонија.

 

Предлог нацрт на Стратегија за интеграција на бегалци и странци 2017- 2027 година

Предлог нацрст на Национален акциски план за интеграција на бегалци 2017- 2027 година

Формулар за коментари

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->