Trençevska: Masat kundër krizës janë për të ndihmuar qytetarët me të ardhura më të ulëta

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, së bashku me deputeten Daniela Koleva, sot takuan mbi 40 pensionistë në Kavadar dhe personalisht i njoftuan pensionistët për mbështetjen e dhënë nga pakoja e nëntë e masave kundër krizës.

MPPS: “Mozaiku”u bashkua edhe në Manastir

“Për dhunën, duhet të flasim 365 ditë, ndërsa “Mozaik”- flet intensivisht për këto 16 ditë për të gjitha llojet e dhunës me të cilat përballet sidomos brezi i ri. Fushata jonë i kushtohet pikërisht veprimit të përbashkët të të gjithë pjesëmarrësve në parandalimin e dhunës” tha Trençevska.

MPPS: Vijojnë pagesat nga te drejtat e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se sot ka filluar pagesa e të drejtave sociale, të fëmijëve dhe mbrojtjes civile për muajin nëntor 2023.

Trençevska: Asnjë fëmijë me aftësi të kufizuar nuk është tashmë në institucion, gjë që është krenari si për Qeverinë ashtu edhe për ministrinë

“Në vitet e kaluara kemi pasur bashkëpunim të shkëlqyer me Bankën Botërore në zbatimin e Projektit me përmirësimin e shërbimeve sociale. Me këtë rast dua të falënderoj ekipin që punon në projekt, i cili ka treguar rezultate të mira, mbi të gjitha për qytetarët. Jam veçanërisht e kënaqur me rezultatet në fushën e mbrojtjes së fëmijëve. Synimi ynë është të sigurojmë akses në edukimin parashkollor dhe arsimin për të gjithë fëmijët”, kështu e nisi takimin ministrja me përfaqësuesit e Bankës Botërore.

Trençevska: Në vazhdimësi po zhvillojmë shërbime sociale, të cilat mundësojnë plakje dinjitoze, aktive dhe të socializuar

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot foli në panelin e diskutimit “Plakja dhe migrimi: sfidat e dyfishta demografike në Maqedoninë e Veriut” në kuadër të konferencës së organizuar nga Banka Botërore me rastin e 30 viteve të partneritetit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bankës Botërore.

MPPS: Investimet në mbrojtjen e fëmijëve janë dëshmi se Qeveria ka prioritet investimin në të ardhmen e vendit

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski dhe ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska dhe zëvendësministrja e Drejtësisë, Viktorija Avramovska Madiq, sot kanë vizituar investimet më të mëdha të Qeverisë së RMV-së në Strumicë. Kovaçevski, Trençevska dhe Madiq vizituan kopshtin e fëmijëve “Ylberi”.

Ngjarje/paralajmërime/kumtesa

07.12.2023

Trençevska: Masat kundër krizës janë për të ndihmuar qytetarët me të ardhura më të ulëta

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, së bashku me deputeten Daniela Koleva, sot takuan mbi 40 pensionistë në Kavadar dhe personalisht i njoftuan pensionistët për mbështetjen e dhënë nga pakoja e nëntë e masave kundër krizës.

Më shumë

05.12.2023

MPPS: “Mozaiku”u bashkua edhe në Manastir

“Për dhunën, duhet të flasim 365 ditë, ndërsa “Mozaik”- flet intensivisht për këto 16 ditë për të gjitha llojet e dhunës me të cilat përballet sidomos brezi i ri. Fushata jonë i kushtohet pikërisht veprimit të përbashkët të të gjithë pjesëmarrësve në parandalimin e dhunës” tha Trençevska.

Më shumë

05.12.2023

MPPS: Vijojnë pagesat nga te drejtat e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se sot ka filluar pagesa e të drejtave sociale, të fëmijëve dhe mbrojtjes civile për muajin nëntor 2023.

Më shumë

01.12.2023

Trençevska: Asnjë fëmijë me aftësi të kufizuar nuk është tashmë në institucion, gjë që është krenari si për Qeverinë ashtu edhe për ministrinë

“Në vitet e kaluara kemi pasur bashkëpunim të shkëlqyer me Bankën Botërore në zbatimin e Projektit me përmirësimin e shërbimeve sociale. Me këtë rast dua të falënderoj ekipin që punon në projekt, i cili ka treguar rezultate të mira, mbi të gjitha për qytetarët. Jam veçanërisht e kënaqur me rezultatet në fushën e mbrojtjes së fëmijëve. Synimi ynë është të sigurojmë akses në edukimin parashkollor dhe arsimin për të gjithë fëmijët”, kështu e nisi takimin ministrja me përfaqësuesit e Bankës Botërore.

Më shumë

01.12.2023

Trençevska: Në vazhdimësi po zhvillojmë shërbime sociale, të cilat mundësojnë plakje dinjitoze, aktive dhe të socializuar

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot foli në panelin e diskutimit “Plakja dhe migrimi: sfidat e dyfishta demografike në Maqedoninë e Veriut” në kuadër të konferencës së organizuar nga Banka Botërore me rastin e 30 viteve të partneritetit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bankës Botërore.

Më shumë

27.11.2023

MPPS: Investimet në mbrojtjen e fëmijëve janë dëshmi se Qeveria ka prioritet investimin në të ardhmen e vendit

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski dhe ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska dhe zëvendësministrja e Drejtësisë, Viktorija Avramovska Madiq, sot kanë vizituar investimet më të mëdha të Qeverisë së RMV-së në Strumicë. Kovaçevski, Trençevska dhe Madiq vizituan kopshtin e fëmijëve “Ylberi”.

Më shumë

27.11.2023

MPPS: Njoftim për ditët jopune

Në bazë të konkluzioneve të miratuara në seancën e 199-të të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mbajtur më 14.11.2023, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se:

të gjithë të punësuarit në administratën shtetërore dhe publike në territorin e qytetit të Shkupit më 29 nëntor 2023 (e mërkurë) do të punojnë me orar të shkurtuar deri në ora 12:00, ndërsa 30 nëntor 2023 (e enjte) është caktuar si ditë jo pune për të gjithë të punësuarit në administratën shtetërore dhe publike, në rajonin e qytetit të Shkupit. E njëjta nuk do të punohet.

Më shumë

23.11.2023

"Ekziston ndihma për një jetë pa dhunë"

Në prag të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, më 23.11.2023 u mbajt manifestimi ceremonial "Ekziston ndihma për një jetë pa dhunë" për ndarjen e certifikatave të trajnerëve për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhunës në familje, organizuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe UNFPA me mbështetjen e Ambasadës Britanike në Shkup.

Më shumë

23.11.2023

Trençevska: Kategoria më e cenueshme e pensionistëve mbeten fokusi ynë i punës

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, në programin e mëngjesit në Sloboden Peçat foli për kapacitetet e shtëpive të të moshuarve në vend dhe shërbimet e ofruara nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për lehtësimin e jetës së të moshuarve, kategorinë më të vjetër të qytetarëve. 

Më shumë

  Festa/ditë jopune

Politika e cilësisë

Politika e cilësisë

Shpallje publike

për financimin e projekteve për ndërtim, zgjerim, përshtatje dhe pajisje të objekteve për zgjerimin e kapaciteteve për kujdes dhe edukim të fëmijëve nga mosha parashkollore me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale

Njoftim

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me nenin 163 të Ligjit për Mbrojtje Sociale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”nr. 104/19 dhe 146/19), jep leje për kryerjen e punëve të mbrojtjes sociale të institucioneve të mbrojtjes sociale dhe të ofruesve tjerë të shërbimeve sociale.

Më shumë

Thirrje publike

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në drejtim të avancimit dhe zhvillimit të shërbimeve sociale në nivel lokal dhe përmirësimin e cilësisë dhe qasjes së shërbimeve sipas nevojave të qytetarëve në rrezik social dhe përjashtim social, në vazhdimësi do të vazhdojë me aktivitete për financimin e projekteve për ndërtim, zgjerim, përshtatje dhe pajisje të objekteve për zgjerimin e kapaciteteve për sigurimin e shërbimeve me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale ose me burime të tjera të mjeteve.

Më shumë
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.