9000 familje nga rreziku social të dëmtuara për 120 euro në vit

Si pasojë e veprimit të paligjshëm të udhëheqjes së mëparshme të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, rreth 9000 familje nga rreziku social janë dëmtuar për 120 euro në vit. Bëhet fjalë për 30 mijë qytetarë përfitues të mjeteve nga sistemi i mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve që nga viti 2020.

Vellkovski: Mirëqenia e fëmijëve tanë është dhe do të jetë qëllimi ynë më i lartë

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Vellkovski, së bashku me përfaqësuesen e UNICEF-it, Patricia DiXhovani dhe kryetarin e Komunës së Ilindenit, Aleksandar Georgievski, sot morën pjesë në komunën e Ilindenit në promovimin e projektit: “Ndërtimi i shprehive të të ushqyerit shëndetshëm te fëmijët e moshës parashkollore”.

MPPS: Vijon pagesa e të drejtave sociale dhe e mbrojtjes së fëmijëve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se sot ka filluar pagesa e të drejtave sociale, të fëmijëve dhe mbrojtjes civile për muajin prill 2024.

Velkovski në Strumicë: Personat me aftësi të kufizuara kërkojnë riparim të plotë të sistemit të mbrojtjes sociale

Në kuadër të takimeve të rregullta me sektorin joqeveritar, sot në Strumicë, ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Vellkovski, realizoi takime me organizatat e shoqërisë civile që përfaqësojnë të drejtat e grupeve të margjinalizuara.

Duke festuar 28 Prillin - Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

Në Organizimin e MPPS dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës me një konferencë me temë: “Ndryshimet klimatike dhe siguria dhe shëndeti në punë” shënuam 28 Prillin – Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.

Vellkovski: Do të vendosim dialog partneriteti ndërmjet MTSP-së dhe sindikatave dhe zgjidhje sistematike të situatës

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Vellkovski, sot ka mbajtur takim me përfaqësues të disa sindikatave, anëtarë të Konfederatës së Organizatave Sindikaliste të Maqedonisë (KSOM), në të cilin është mbajtur takim pune për të diskutuar për problemet me të cilat ballafaqohen sindikatat dhe punonjësit në fushën e mbrojtjes, policisë, hekurudhave të Maqedonisë dhe minierave.

Vellkovski: Buxheti i MPPS-së është dëmtuar mbi 2.5 milionë euro

Në periudhën nga qershori i vitit 2022 deri në muajin e kaluar, në emër të ndihmës sociale u janë dhënë mjete të paligjshme mbi 1000 qytetarëve. Kjo ka dëmtuar buxhetin e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për 155.038.530.00 ose mbi 2.5 milionë euro.

Takimi i ministrit Vellkovski me këshillin e kujdestarëve nga SOS Fshati i Fëmijëve

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Vellkovski sot ka mbajtur takim me këshillin e kujdestarëve nga SOS fshati i fëmijëve.

Ngjarje/paralajmërime/kumtesa

21.05.2024

9000 familje nga rreziku social të dëmtuara për 120 euro në vit

Si pasojë e veprimit të paligjshëm të udhëheqjes së mëparshme të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, rreth 9000 familje nga rreziku social janë dëmtuar për 120 euro në vit. Bëhet fjalë për 30 mijë qytetarë përfitues të mjeteve nga sistemi i mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve që nga viti 2020.

Më shumë

17.05.2024

Vellkovski: Mirëqenia e fëmijëve tanë është dhe do të jetë qëllimi ynë më i lartë

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Vellkovski, së bashku me përfaqësuesen e UNICEF-it, Patricia DiXhovani dhe kryetarin e Komunës së Ilindenit, Aleksandar Georgievski, sot morën pjesë në komunën e Ilindenit në promovimin e projektit: “Ndërtimi i shprehive të të ushqyerit shëndetshëm te fëmijët e moshës parashkollore”.

Më shumë

14.05.2024

Vellkovski: Në Maqedoni çdo fëmijë do të marrë Garancinë Evropiane për Fëmijë

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjoko Vellkovski sot në Ditën Ndërkombëtare të Familjes tha se familja është themeli i ditës së sotme, fëmijët krijohen nga mjedisi familjar dhe prej aty ndërtohet bota e ardhshme.

Çdo fëmije duhet t'i garantohet mbrojtje dhe të sigurohet rritje dhe zhvillim dinjitoz.

Më shumë

02.05.2024

MPPS: Vijon pagesa e të drejtave sociale dhe e mbrojtjes së fëmijëve 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se sot ka filluar pagesa e të drejtave sociale, të fëmijëve dhe mbrojtjes civile për muajin prill 2024.

Më shumë

29.04.2024

Velkovski në Strumicë: Personat me aftësi të kufizuara kërkojnë riparim të plotë të sistemit të mbrojtjes sociale

Në kuadër të takimeve të rregullta me sektorin joqeveritar, sot në Strumicë, ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Vellkovski, realizoi takime me organizatat e shoqërisë civile që përfaqësojnë të drejtat e grupeve të margjinalizuara.

Më shumë

26.04.2024

Duke festuar 28 Prillin - Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

Në Organizimin e MPPS dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës me një konferencë me temë: “Ndryshimet klimatike dhe siguria dhe shëndeti në punë” shënuam 28 Prillin – Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.

Më shumë

25.04.2024

Vellkovski në takim me shoqatën Mobiliteti

Në kuadër të takimeve me shoqatat e qytetarëve, ministri Vellkovski realizoi takim me shoqatën “Mobiliteti”, Shkup. Personat me aftësi të kufizuara kanë mbetur në margjinat e sistemit gjatë 7 viteve të fundit. Fatkeqësisht, për më shumë se 7 vjet askush nuk i ka dëgjuar kërkesat e tyre - u theksua në takim.

Më shumë

18.04.2024

Vellkovski: Do të vendosim dialog partneriteti ndërmjet MTSP-së dhe sindikatave dhe zgjidhje sistematike të situatës

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Vellkovski, sot ka mbajtur takim me përfaqësues të disa sindikatave, anëtarë të Konfederatës së Organizatave Sindikaliste të Maqedonisë (KSOM), në të cilin është mbajtur takim pune për të diskutuar për problemet me të cilat ballafaqohen sindikatat dhe punonjësit në fushën e mbrojtjes, policisë, hekurudhave të Maqedonisë dhe minierave.

Më shumë

15.04.2024

Vellkovski: Buxheti i MPPS-së është dëmtuar mbi 2.5 milionë euro

Në periudhën nga qershori i vitit 2022 deri në muajin e kaluar, në emër të ndihmës sociale u janë dhënë mjete të paligjshme mbi 1000 qytetarëve. Kjo ka dëmtuar buxhetin e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për 155.038.530.00 ose mbi 2.5 milionë euro.

Më shumë

11.04.2024

Takimi i ministrit Vellkovski me këshillin e kujdestarëve nga SOS Fshati i Fëmijëve

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Vellkovski sot ka mbajtur takim me këshillin e kujdestarëve nga SOS fshati i fëmijëve.

Situata në vend është shqetësuese sepse nuk ka interes për familjet e reja kujdestare dhe funksionimin e atyre ekzistuese vihet në pikëpyetje. Pa mbështetjen e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, procesi i deinstitucionalizimit nuk ka qëndrueshmëri – theksuan ata.

Më shumë

09.04.2024

Velkovski: Arritëm të sigurojmë 5 përkëdhelëse  për IP Qendra për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve “Shkup”

Personat me aftësi të kufizuara nga IP Qendra për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve “Shkup” do të marrin 5 përkëdhelëse, pasi vendimi u miratua sot në seancën e Qeverisë me kërkesë të ministrit të Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Velkovski.

Më shumë

09.04.2024

Fëmijët e Kopshtit “Bota e Ngjyrave” vizituan Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale  

Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale sot e kanë vizituar fëmijët e kopshtit privat “Bota e Ngjyrave”. 

Më shumë

05.04.2024

MPPS: Vijon pagesa e të drejtave nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se prej sot ka filluar pagesa e të drejtave sociale, të fëmijëve dhe mbrojtjes civile për muajin mars 2024. 

Më shumë

  Festa/ditë jopune

Politika e cilësisë

Politika e cilësisë

Shpallje publike

për financimin e projekteve për ndërtim, zgjerim, përshtatje dhe pajisje të objekteve për zgjerimin e kapaciteteve për kujdes dhe edukim të fëmijëve nga mosha parashkollore me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale

Njoftim

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me nenin 163 të Ligjit për Mbrojtje Sociale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”nr. 104/19 dhe 146/19), jep leje për kryerjen e punëve të mbrojtjes sociale të institucioneve të mbrojtjes sociale dhe të ofruesve tjerë të shërbimeve sociale.

Më shumë

Thirrje publike

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në drejtim të avancimit dhe zhvillimit të shërbimeve sociale në nivel lokal dhe përmirësimin e cilësisë dhe qasjes së shërbimeve sipas nevojave të qytetarëve në rrezik social dhe përjashtim social, në vazhdimësi do të vazhdojë me aktivitete për financimin e projekteve për ndërtim, zgjerim, përshtatje dhe pajisje të objekteve për zgjerimin e kapaciteteve për sigurimin e shërbimeve me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale ose me burime të tjera të mjeteve.

Më shumë
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.