Прирачници/ Анализи/ Информации

Прирачник за заштита од дискриминација

Анализа на релевантните законски прописи и граѓански дневници за надминување на нееднаквиот третман на Ромките до услугите на државните институции во Република Македонија

(мк)  (ром)  (алб)  (анг)

Информација за изработената анализа на законската регулатива од областа на антидискриминацијата во Република Македонија

(мак) (алб) (анг)

Национално координативно тело за недискриминација

Решение и одлука за формирање на Национално координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област

Документи изработени од Национално координативно тело за недискриминација

Анализа на хармонизацијата на легислативата во областа на антидискриминацијата

Тематска анализа за собирање податоци за промовирање на еднаквост и превенција на дискриминација

Анализа за обврската на јавниот сектор да ја унапреди еднаквоста

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->