21.05.2024

9000 familje nga rreziku social të dëmtuara për 120 euro në vit

Si pasojë e veprimit të paligjshëm të udhëheqjes së mëparshme të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, rreth 9000 familje nga rreziku social janë dëmtuar për 120 euro në vit. Bëhet fjalë për 30 mijë qytetarë përfitues të mjeteve nga sistemi i mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve që nga viti 2020.

“Fjala është për 1.7 milionë euro apo 100 milionë denarë, të cilat me ligj duhet t’u paguhen shfrytëzuesve të ndihmës sociale. Problemi ka lindur pasi nuk janë korrigjuar zgjidhjet e ndihmës, të cilat duhet të barazohen me statistikat dhe të dhënat për rritjen e standardit të jetesës. Ky gabim deri më sot është korrigjuar dhe nuk është bërë asnjë ndryshim”, tha ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Vellkovski, gjatë vizitës së sotme në Slloboden Shtypi i lirë.

Ekziston një detyrim ligjor i përcaktuar qartë nga neni 31 paragrafi 2 i Ligjit për mbrojtje sociale dhe neni 15 i Ligjit për sigurim social që Qendra për Punë Sociale është e detyruar që shumën e së drejtës ta përshtat me koston e jetesës. Drejtimet e mëparshme të ministrisë së bashku me Qendrat për Punë Sociale nuk kanë respektuar rritjen e kostos së jetesës të publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikave.

Në secilën kategori të grupeve të rrezikuara, shuma është e ndryshme. Për shembull, në rastin e kompensimit arsimor për personin i cili deri në moshën 18 vjeçare ka statusin e fëmijës pa prindër dhe është student i rregullt në universitetet shtetërore, shuma e së drejtës në vitin 2020 ka arritur 24.192 denarë. Sot i njëjti student paguhet me të njëjtën shumë pavarësisht rritjes së kostos së jetesës. Shuma që duhet të merret nëse paraardhësit kanë punuar në përputhje me ligjin është 31565 denarë, që është diferencë prej 7373 denarë. Në nivel vjetor diferenca është mbi 88.000 denarë.

“Një shembull tjetër për ta bërë më të qartë pamjen se si është dëmtuar një amvisëri katër anëtarëshe në Republikën e Maqedonisë. Një familje katër anëtarëshe me nënë, baba dhe dy fëmijë të mitur, me miratimin e ligjit të ri për mbrojtje sociale në vitin 2019, ka marrë 6800 denarë ndihmë minimale të garantuara. Në vitin 2024 do të merrte 8943 denarë. Diferenca është 2143 denarë në muaj për një familje me katër anëtarë. Në këto kategori qytetarësh ka persona të moshuar dhe të pafuqishëm, persona që kanë humbur punën dhe janë të pasigurt financiarisht, persona të sëmurë, qytetarë me aftësi të kufizuara intelektuale dhe fizike, fëmijë që jetojnë në varfëri. Në kushtet kur shporta e konsumit po rritet, çmimet po kërcejnë, inflacioni po bën të vetën dhe ish-udhëheqësit, në kundërshtim me ligjin, i mbajtën qytetarët më të rrezikuar në kushtet minimale për të mbijetuar muajin”, theksoi Vellkovski.

Ministri bëri të ditur se në ditët në vijim do t'i dërgohet udhëzim Qendrave për Punë Sociale që të veprojnë në përputhje me rregulloret ligjore dhe të kryejnë llogaritjet për secilin përfitues veçmas.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.