ПРИЈАВИ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

1.ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

2. ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА  

  • Телефон  192

3.БЕСПЛАТНИ СОС -ЛИНИИ

 НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ  

 

КРИЗЕН ЦЕНТАР НАДЕЖ 

 

ЗДРУЖЕНИЕ ОЖС НА ГРАД СКОПЈЕ 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->