Јавни повици/Огласи/Notices

Активни/Active

11.09.2020

Локален консултант за развој на законодавна и регулаторна рамка во врска со вработување на лица со попреченост

Оглас реф.бр.MK/SIAP #2.2.3
Проектни задачи/TOR -MK/SIAP #2.2.3

International Technical Assistance to develop the new model regarding the employment of persons with disabilities

TOR -MK/SIAP #2.2.1
REoI-ref.no.MK/SIAP #2.2.1

 

Завршени

12.06.2020

Дизајн на единствен унифициран регистарски систем

Оглас реф.бр.MK/SIAP #1.1.3
Проектни задачи/TOR -MK/SIAP #1.1.3
REoI-ref.no.MK/SIAP #1.1.3

Локален консултант за развој на законодавна и регулаторна рамка во врска со вработување на лица со попреченост

Оглас реф.бр.MK/SIAP #2.2.3
Проектни задачи/TOR -MK/SIAP #2.2.3


Консолидација на податоците на ПИОМ во врска со придонесите на осигурените лица -М4 извештаи


Оглас реф.бр.MK/SIAP #1.2.2.2
Проектни задачи/TOR -MK/SIAP #1.2.2.2International Technical Assistance to develop the new model regarding the employment of persons with disabilities

TOR -MK/SIAP #2.2.1
REoI-ref.no.MK/SIAP #2.2.1

 

22.05.2020

Специјалист за пензии/Pension specialist
Оглас реф.бр.MK/SIAP # 3.1

Reference No.MK/SIAP # 3.1

Проектни задачи/TOR -MK/SIAP # 3.1


Офицер за финансии/Financial Officer

Оглас реф.бр.MK/SIAP # 3.4

Reference No.MK/SIAP # 3.4

Проектни задачи/TOR -MK/SIAP # 3.4


Специјалист за мониторинг и евалуација/Monitoring and Evaluation Specialist

Оглас реф.бр.MK/SIAP # 3.5

Reference No.MK/SIAP # 3.5

Проектни задачи/TOR -MK/SIAP # 3.5


Проектна документација и планови/Project documentation and procurement plans

 

 

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->