Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC- Regional Cooperation Council)

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) është një kuadër gjithëpërfshirës për bashkëpunimin rajonal. Kjo kornizë përfshin pjesëmarrësit e RCC nga vendet e Evropës Juglindore (EJL), si dhe anëtarë të komunitetit ndërkombëtar dhe donatorë, për çështje që janë të rëndësishme dhe me interes për EJL, me qëllim promovimin dhe avancimin e integrimit evropian dhe euroatlantik të vendeve. Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal punon për zhvillimin dhe ruajtjen e një klime politike të dialogut, pajtimit, tolerancës dhe hapje ndaj bashkëpunimit të ndërsjellë, për të mundësuar zbatimin e programeve rajonale që synojnë zhvillimin ekonomik dhe social, në dobi, mbi të gjitha të njerëzve në rajon.

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal u krijua zyrtarisht në një takim të ministrave të Punëve të Jashtme në kuadër të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP-South-East European Cooperation Process), që u mbajt në Sofje më 27 shkurt 2008.

Këshilli kryesohet nga sekretari i përgjithshëm dhe sekretariati i organizatës ndodhet në Sarajevë. Këshilli gjithashtu ka zyrën e tij ndërlidhëse në Bruksel.

Këshilli punon për të vendosur dhe përmirësuar vazhdimisht bashkëpunimin midis vendeve të rajonit, në adresimin e sfidave dhe adresimin e nevojave të rajonit në fushat e zhvillimit ekonomik dhe social, energjisë dhe infrastrukturës, drejtësisë dhe shtetit të së drejtës, sigurisë, lëvizshmërisë, duke rritur lidhjen dhe duke përmirësuar konkurrencën në rajon, duke forcuar kapacitetet institucionale dhe njerëzore.

Më shumë informacion rreth Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal dhe punës së tij, në linkun e mëposhtëm: https://www.rcc.int/

Projekti Rajonal ESAP (ESAP–Employment and Social Affairs Platform)

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale realizon bashkëpunim intensiv rajonal në kuadër të zbatimit të Projektit Rajonal ESAP (Platforma për Çështje Ekonomike dhe Sociale), i cili zbaton Këshillin për Bashkëpunim Rajonal të Sarajevës (RCC).

ESAP është një projekt rajonal, i financuar nga Bashkimi Evropian me një buxhet prej 3 milionë eurosh, i cili zbatohet bashkërisht nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Projekti zbatohet për një periudhë tre vjeçare, duke filluar nga qershori 2016.

Ky projekt synon të promovojë dhe thellojë bashkëpunimin rajonal, shkëmbimin e ndërsjellë të përvojave dhe praktikave të mira, por edhe duke ofruar asistencë dhe mbështetje teknike dhe eksperte, të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve institucionale në vendet e rajonit për të krijuar dhe zbatuar fuqi punëtore efektive dhe politikat gjithëpërfshirëse të tregut, politikat që synojnë rritjen e punësimit dhe krijimin e vendeve të punës. Projekti gjithashtu i kushton vëmendje të veçantë ngritjes së kapaciteteve, modernizimit dhe përmirësimit të punës së shërbimeve publike të punësimit në vendet e rajonit.

Më shumë informacion rreth projektit ESAP mund të gjeni në linkun e mëposhtëm: https://www.rcc.int/priority_areas/27/esap-employment-and-social-affairs-platform

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.