Fushata për Punë të Shëndetshme 2020-2022 - “Lehtëso ngarkesën”

Fushata për vendet e shëndetshme të punës - Lehtëso ngarkesën (Healthy Workplaces Lighten the Load) e Agjencisë Evropiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (EU-OSHA) zbatohet në një periudhë dyvjeçare (2020-2022).

Fokusi i kësaj fushate të gjerë SSHP, e cila do të zbatohet në të gjitha shtetet anëtare të BE-së dhe vendet kandidate, do të jetë parandalimi dhe menaxhimi i çrregullimeve muskulo-skeletore të lidhura me punën (ÇMS), si një nga problemet më të zakonshme shëndetësore që ndodhin tek punëtorët në Evropë, dhe janë të lidhura drejtpërdrejt me punën dhe vendet e punës.

Megjithëse ÇMS mund të parandalohet, ato mbeten problemi më i zakonshëm shëndetësor lidhur me punën, duke ngritur shqetësime jo vetëm për efektet e tyre në shëndetin e punëtorëve individual, por edhe për ndikimin e dëmshëm që ata kanë në bizneset dhe ekonomitë kombëtare.

Fushata u promovua zyrtarisht dhe u lançua në një konferencë për shtyp në Bruksel më 12.10.2020.

Faqja zyrtare e fushatës: https://healthy-workplaces.eu/en

Video

                                         

                                                      Video: Stay active at work (MK)


                       

                                                     Video:Sedentary Work (MK)

 

Filma të shkurtër të animuar NAPO mbi çrregullimet muskuloskeletore lidhur me punën dhe parandalimin ushata për Punë të Shëndetshme 2020-2022 - “Lehtëso ngarkesën”

 

 

 

 

Materialet lidhur me fushatën

  • Fletushkat e fushatës (MK) (EN)
  • Afishe (MK) (EN)
  • Udhëzues për fushatën (MK) (EN)
  • Fletushka - Thirrje: Çmimi për praktikat e mira për vende të shëndetshme pune (MK) (EN)
  • Prezantimi: “Ergonomia si bazë për masat parandaluese kundër sëmundjeve muskulo-skeletore”, Doc. Dr. Trajçe Velkovski, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike - Shkup (shkarko)
Informacione, Lajme dhe Njoftime për fushatën dhe çrregullimet muskulo-skeletore  (ÇMS) 
  • (26.3.2021) EU-OSHA ka prodhuar dhe publikuar 6 video të reja të shkurtra me personazhin e animuar NAPO, të mbushura me humor dhe këshilla dhe rekomandime të shkëlqyera, për të rritur ndërgjegjësimin për çrregullimet muskuloskeletore lidhur me punën.


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.