Njoftim

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me nenin 163 të Ligjit për Mbrojtje Sociale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”nr. 104/19 dhe 146/19), jep leje për kryerjen e punëve të mbrojtjes sociale të institucioneve të mbrojtjes sociale dhe të ofruesve tjerë të shërbimeve sociale.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i njofton ofruesit e shërbimeve sociale të shprehin interes të aplikojnë për marrjen e lejes për kryerjen e punëve në përputhshmëri me Rregulloren për kushtet më të afërta dhe kriteret, dokumentacionin e nevojshëm, formularin e kërkesës për marrjen e lejes për kryerjen e punëve të mbrojtjes sociale, mënyrën dhe procedurën për lëshimin dhe marrjen e lejes për kryerjen e punëve të mbrojtjes sociale dhe mënyrën e udhëheqjes së evidentimit të ofruesve të licencuar të shërbimeve sociale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”nr. 264.19), nga fusha e:

  • shërbimi asistencë personale,
  • shërbimi jetesë me mbështetje dhe
  • shërbimi për trajtim dhe rehabilitim të personave të cilët kanë problem me varësinë dhe persona të tjerë të margjinalizuar.        
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.