Изјава

Јас не ја игнорирам реалноста, но нема да дозволам создавање на нова реалност. Демократско право, но и морална обврска на секој граѓанин е кога ќе види неправда и да реагира по истата. 

Таблата е наследена и не постои стара и нова табла. Постои само една табла во министерството за труд и социјална политика. Во меѓувреме треба да и заблагодариме на вицепремиерката за економски прашања, заради тоа што не ја сменила таблата и со тоа длабоко во себе препознава дека ова е Република Македонија и ова е Македонски народ!

Линк до изјава: https://wetransfer.com/downloads/b4ec6822e29375e2e348851e75fdf74820200209153319/849f0e22dbd2ab400978d95e2a04a81a20200209153319/0f7f1d​ 

Deklaratë
 
Unë nuk e injoroj realitetin, por nuk do të lejojë krijimin e realitetit të ri. Është e drejtë demokratike, por edhe detyrim moral i secilit qytetarë të reagojë kur do të sheh padrejtësi.
 
Tabela është e trashëguar dhe nuk ka tabelë të vjetër dhe të re. Ekziston vetëm një tabelë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Ndërkohë duhet ta falënderojmë zëvendëskryeministren për Çështjen Ekonomike që nuk e ka ndërruar tabelën dhe me këtë thellë në vetvete е njeh se kjo është Republika e Maqedonisë dhe ky është populli maqedonas!

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->