МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита  

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека се врши исплата на долунаведените права за месец 01/2020 година:

 

Гарантиран детски додаток

Детски додаток

Посебен додаток за месец 02/2020

ЕПП за новороденче

Родителски додаток за трето дете

Родителски додаток за четврто дете

Социјална сигурност -СОЦИЈАЛНА ПЕНЗИЈА

Студирање 

Гарантирана минимална помош ГМП

Социјална парична помош

Туѓа нега 

Постојана парична помош 

Еднократна парична помош

Мобилност и слепило

Цивилна инвалиднина

Социјано домување

СПП Азиланти 

Азиланти домување

Парична помош за згрижувач

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->