МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека се врши исплата на долунаведените права за месец јуни 2019 година.

Гарантиран детски додаток

Детски додаток

Посебен додаток за месец 07/2019

ЕПП за новороденче

Родителски додаток за трето дете

Родителски додаток за четврто дете

Единствен родителски додаток

Студирање 

Гарантирана минимална помош ГМП

Социјална парична помош

Туѓа нега 

Постојана парична помош 

Еднократна парична помош

Мобилност и слепило

Сместување во згрижувачко семејство

Цивилна инвалиднина

Социјано домување

СПП Азиланти 

Азиланти домување

Парична помош за згрижувач

Парична помош 18-26

Субвенции за електрична енергија


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->