Објавено на: 24.01.2023

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците (,,Службен весник на РСМ,, бр.96/2019), Комисиите за одлучување по прекршок од областа на работните односи при Министерството за труд и социјална политика врши објава на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика: 

ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ

Министерството за труд и социјална политика, Комисиите за одлучување по прекршок од областа на работните односи му  соопштува на наведеното  правно лица, сторители на прекршок по Законот за рабонтите односи, дека направи два последователни обиди за доставување на  ИЗВЕСТУВАЊЕ со број 20 -68774  од  14.12.2022 година по поднесено барање за поведување на прекршочна постапка од страна на овластен подносител и не успеа   да го достави со лична достава на:

1.ПЗУ Лабораторија за молекуларна дијагностика „РАПИД ЛАБ “Ул.  Маршал Тито број 200-А во с. Богородица- Гевгелија, со  ЕДБ  4006021517057, со ЕМБС 7518528  како одговорно правно лице.

Се повикува  горе наведеното   правно  лице, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на ова соопштение да се јави  во просториите на Министерството за труд и социјална политика во Комисија за одлучување по прекршок на ул.,,Даме Груев,, бр.14, Скопје, во својство на странка за прием на горе наведеното известување, секој работен ден од 7:30-16:30 часот, за да  можете да поднесете  писмено произнесување  по однос на наводите во прекршочното барање , а  со цел Комисијата правилно да ја утврди фактичката состојба и постапи, односно донесе Одлука во рамките на законот.

Предупредување: Доколку горенаведените лице не се јават, ова соопштение со јавна објава ќе се смета за уредно доставување што е согласно член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците, а негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.

 

Комисии за одлучување по прекршок од областа на работните односи 


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }