Објавено на: 07.12.2023

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците (,,Службен весник на РСМ,, бр.96/2019), Комисиите за одлучување по прекршок од областа на работните односи при Министерството за труд и социјална политика врши објава на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика: 

 ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ

Министерството за труд и социјална политика, Комисијата за одлучување по прекршок од областа на работните односи, соопштува дека направи два последователни обиди за достава на ИЗВЕСТУВАЊЕ по поднесено барање за поведување на прекршочна постапка од страна на овластен подносител , меѓутоа не е во состојба да го достави со лична достава, на:

1.ТДППУ Бонум ДОО, со седиште на бул.”Видео Смилевски Бато  бр. 38/1-21, со ЕДБ 4030006587730 , како правно лице.

Се повикува горенаведеното правно лице, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на ова соопштение да се јават во просториите на Министерството за труд и социјална политика, Комисија за одлучување по прекршок на ул.,,Даме Груев,, бр.14, Скопје, во својство на странка за прием на известување, секој работен ден од 7:30-16:30 часот.

Предупредување: Доколку горенаведеното правно лице не се јави, ова соопштение со јавна објава ќе се смета за уредно доставување што е согласно член 56 ства5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците, а негативните последици кои можат да настанат ги носи самата странка.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Комисии за одлучување по прекршок од областа на работните односи 
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }