Четвртиот пакет економски мерки е обемен и вклучува поддршка и помош за најпогодените сектори и категории на граѓани, членовите на ЕСС се задоволни од неговиот опфат

Економско-социјалниот совет денеска ја одржа својата втора седница предводена од министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска како претседателка, заменик-претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, министерот за финансии, Фатмир Бесими и останатите членови на ЕСС.

На денешната седница на ЕСС, од страна на потпретседателот на Владата, Фатмир Битиќи беа презентирани мерките од четвртиот пакет мерки за поддршка на компаниите и граѓаните креирани со цел ублажување на последиците од пандемијата со КОВИД-19.

Потпретседателот Битиќи посочи дека четвртиот пакет економски мерки тежок 350 милиони евра е продолжение на претходните три пакети и е сублимирање на анализите направени преку консултациите со сите засегнати чинители во општеството, со цел опфатот во овој пакет да биде насочен кон поддршка и помош на најпогодените сектори и категории на граѓани.

Четвртиот пакет економски мерки опфаќа поддршка за исплата на плати за последниот квартал на годината, платежни картички за одредени категории на граѓани на кои помошта им е најпотребна, грантови за најпогодените сектори, намалување или укинување на парафискални давачки, зголемување на грејс периодот кај бескаматните кредити од КОВИД 1 и  дополнително одложување на отплата на кредитите од компаниите.

Од страна на членовите на Економско-социјалниот совет беше констатирано дека четвртиот пакет економски мерки е доста обемен, со оглед на тоа дека се опфатени и компаниите со цел поддршка за нивни опстанок во време на корона пандемијата, задржување на работните места и поддршка на граѓаните.

 

Pakoja e katërt e masave ekonomike është voluminoze dhe përfshin mbështetje dhe ndihmë për sektorët më të prekur të qytetarëve, anëtarët e KES janë të kënaqur nga mbulimi i saj 

Këshilli Ekonomik-Social sot e mbajti seancën e dytë, kryesuar nga ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska si kryetare dhe i përbërë nga zëvendëskryeministri i ngarkuar me Çështje Ekonomike, Koordinim të Resorëve Ekonomikë dhe Investime, Fatmir Bytyqi, ministri i Financave, Fatmir Besimi dhe anëtarët e tjerë të KES.

Në seancën e sotme të KES, zëvendëskryeministri i Qeverisë, Fatmir Bytyqi, i ka prezantoi masat e paketës së katërt të masave për mbështetjen e kompanive dhe qytetarëve, të përpiluara për të zbutur pasojat e pandemisë me COVID-19.

Nënkryetari Bytyqi vuri në dukje se pakoja e katërt e masave ekonomike me vlerë 350 milion euro është vazhdimësi e tre paketave të mëparshme dhe është sublimim i analizave të bëra përmes konsultimeve me të gjithë aktorët në shoqëri, me qëllim që përfshirja e kësaj pakete të orientohet në mbështetjen dhe ndihmën e sektorëve më të prekur dhe kategoritë e qytetarëve.

Paketa e katërt e masave ekonomike përfshin mbështetjen për pagesën e pagave për tremujorin e fundit të vitit, kartela pagesore për kategori të caktuara të qytetarëve që kanë më shumë nevojë për ndihmë, grante për sektorët më të prekur, ulje ose heqje të detyrimeve parafiskale, rritje të grejs periudhës për kreditë pa interes nga COVID-19 dhe prolongimi shtesë i pagesës së kredive për kompanitë.

Anëtarët e Këshillit Ekonomik-Social konstatuan se pakoja e katërt e masave ekonomike është shumë voluminoze, duke pasur parasysh faktin se janë përfshirë edhe kompanitë me qëllim të mbijetesës së tyre në gjatë pandemisë së koronës, mbajtjen e vendeve të punës dhe mbështetjen e qytetarëve. 

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }