Министерката Шахпаска на средба со амбасадорката на САД Брнз: Како НАТО сојузници соработката меѓу двете земји ќе се унапреди, особено во политиките за младите и можностите за економски раст

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска се сретна со амбасадорката на САД во Република Северна Македонија Кејт Мари Брнз и повторно беше реафирмирана потребата за натамошна блиска соработка во развојот и унапредувањетона македонското општество, особено во делот на инклузивноста и еднаквоста.

 

Министерката Шахпаска изрази благодарност до САД за поддршката што оваа земја ни ја дава од осамостојувањето до денес, особено во делот на евроатланскиот процес и нашето зачленување во НАТО како 30. земја членка.

Таа нагласи дека како министерка за труд и социјална политика има низа приоритети на кои ќе се фокусира во наредниот период.

 

 

„Интензивно ќе работиме со ранливите категори граѓани, со сиромашните и со маргинализираните групи, со младите... Веднаш по преземањето на функцијата, во првата недела го предложивме Законот за спречување и заштита од дискриминација, кој сметам дека е исклучително важно многу брзо да биде усвоен. Работиме на законско решение за спречување на насилство врз жените, родовата еднаквост ни е високо на агендата, силно сме посветени на социјалната реформа,  особено во делот на децентрализацијата на социјалните услуги и деинституционализацијата. Ќе обезбедиме и суштински дијалог за измена на регулативата за работните односи  кое ќе биде современо законско решение донесено врз основа на широка дебата“, рече министерката Шахпаска.

Амбасадорката Брнз изрази задоволство што за толку кусо време Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација е пуштен во процедура и изрази надеж дека македонското Собрание ќе го изгласа што е можно поскоро.

Амбасадорката Брнз истакна дека сега Северна Македонија и САД се НАТО сојузници и дека има услови нашата меѓусебна соработка да биде унапредена.

На состанокот беше нагласено дека во делот на меѓусебната соработка, во наредниот период, ќе се посвети посебно внимание на борбата против корупцијата, на политиките за младите кои ќе значат задржување на младите во земјава и отворање нови перспективи за нив, како и во делот на економскиот раст.

Двете соговорнички се согласија дека за наредниот период гледаат исти предизвици и исти полиња на кои би можеле двете земји да соработуваат, особено во делот на поддршката што и е неопходна на Северна Македонија, со единствена цел да обезбеди одржлив развој и напредок. 

 

Ministrja Shahpaska takohet me Ambasadoren e SHBA-ve, Bërns: Si aleatë të NATO-s, bashkëpunimi midis dy vendeve do të avancohet, veçanërisht në politikat rinore dhe mundësitë për rritje ekonomike

Sot, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, u takua me Ambasadoren e SHBA-ve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Kejt Mari Bërns dhe sërish u riafirmua nevoja për bashkëpunim të mëtejshëm të ngushtë në zhvillimin dhe avancimin e shoqërisë së RMV-së, veçanërisht në fushën e inkluzionit dhe barazisë.

Ministrja Shahpaska i ka falënderuar SHBA-të për mbështetjen që ky vend na e ofron, që nga pavarësia deri më sot, veçanërisht në procesin euro-atlantik dhe anëtarësimin tonë në NATO si shteti i 30-të anëtar.

Ajo theksoi se si ministre e Punës dhe Politikës Sociale ka një sërë prioritetesh për t'u përqendruar në periudhën e ardhshme.

“Do të punojmë intensivisht me kategoritë e rrezikuara të qytetarëve, me të varfrit dhe grupet e margjinalizuara, me të rinjtë ... Menjëherë pas marrjes së detyrës, në javën e parë e propozuam Ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi dhe mendoj se është me rëndësi të jashtëzakonshme të miratohet shpejt ky ligj. Ne jemi duke punuar në një zgjidhje ligjore për të parandaluar dhunën ndaj grave, kurse barazinë ligjore e kemi vendosur lartë në agjendën tonë. Po ashtu, ne jemi të përkushtuar fuqimisht në reformën sociale, veçanërisht në fushën e decentralizimit të shërbimeve sociale dhe deinstitucionalizimit. Gjithashtu, do të sigurojmë edhe dialog thelbësor për të ndryshuar rregullativën për marrëdhëniet e punës, e cila do të jetë një zgjidhje ligjore moderne e miratuar në bazë të një debati të gjerë”, tha ministrja Shahpaska.

Ambasadorja Bërns shprehu kënaqësinë që në një kohë kaq të shkurtër Projekt-ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi u vu në procedurë dhe tha se shpreson që Parlamenti i Maqedonisë së Veriut do ta votojë të njëjtin sa më parë.

Ambasadorja Bërns theksoi se tani Maqedonia e Veriut dhe SHBA-të janë aleate të NATO-s dhe se ka kushte që bashkëpunimi ynë i ndërsjellë të rritet.

Në takim u theksua se në pjesën e bashkëpunimit të ndërsjellë, në periudhën e ardhshme, vëmendje e veçantë do t'i kushtohet luftës kundër korrupsionit, politikave rinore - që do të nënkuptojnë mbajtjen e të rinjve në vend dhe hapjen e perspektivave të reja për ta, si dhe në fushën e rritjes ekonomike.

Të dyja bashkëbisedueset ranë dakord që për periudhën e ardhshme shohin të njëjtat sfida dhe të njëjtat sfera në të cilat të dyja vendet mund të bashkëpunojnë, veçanërisht në pjesën e mbështetjes që është më se e nevojshme për Maqedoninë e Veriut, me qëllimin e vetëm për të siguruar progres dhe zhvillim të qëndrueshëm.

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }