Средба на министерката Шахпаска со претставничката на УНИЦЕФ во земјава, Патриција ди Џовани: УНИЦЕФ е рамноправен партнер на земјава во унапредувањето и заштитата на правата на децата

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска оствари средба со претставничката на УНИЦЕФ во земјава, Патриција ди Џовани, на која разговараа за досегашната долгогодишна соработка која ја имаат овие две институции, проектите кои се во тек и предизвиците со кои се соочуваме, а се во интерес пред се на децата.


„УНИЦЕФ е рамноправен партнер во носењето на значајни одлуки во нашата земја од областа на социјалната и детска заштита, преку учеството со екпертизи, анализи и истражувања, со цел унапредување на правата на децата во сите сегменти“, истакна министерката Шахпаска.
Таа посочи дека деинституционализацијата, отворањето на малите групни домови, сместувањето во згрижувачки семејства, поддршката на овие семејства преку Центри кои даваат стручна помош е она на кое што посветено работи Министерството за труд и социјална политика, за што потврдува фактот дека ниту едно дете под 18 години не е останато во институција, туку е сместено во мали групни домови, кои се блиски на амбиентот во едно семејство, за потоа биде згрижено во згрижувачките семејства, со цел обезбедување на здрава социо-емоционална средина.
   
 
Претставничката на УНИЦЕФ Патриција Ди Џовани ја потврди посветеноста на УНИЦЕФ да продолжи со поддршка на земјата во реформите за унапредување и заштита на правата и благосостојбата на децата во државава и на процесот на деинституционализација.
 
Двете соговорнички изразија заинтересираност за продолжување на соработката во процесот на предучилишно образование на децата и центрите за ран детски развој, психо-социјалната поддршка  особено за време на пандемијата предизвикана од корона вирусот со цел подобро справување со предизвиците кои тој ги наметна.

Takimi i Ministres Shahpaska me Përfaqësuesen e UNICEF-it në vend, Patricia di Xhovani: UNICEF-i është një partner i barabartë i vendit në avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

Sot, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska u takua me Përfaqësuesen e UNICEF-it në vend, Patricia Di Xhovani, ku diskutuan për bashkëpunimin e deritanishëm shumëvjeçar në mes të këtyre dy institucioneve, projektet aktuale dhe sfidat me të cilat përballemi, e të cilat janë në interes kryesisht të fëmijëve.

“UNICEF është një partner i barabartë në marrjen e vendimeve të rëndësishme në vendin tonë në fushën e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, përmes pjesëmarrjes me ekspertiza, analiza dhe hulumtime, që ka për qëllim avancimin e të drejtave të fëmijëve në të gjitha segmentet”, theksoi ministrja Shahpaska.

Ajo vuri në dukje se deinstitucionalizimi, hapja e shtëpive në grupe të vogla, vendosja në familje kujdestare, mbështetja e këtyre familjeve përmes Qendrave që ofrojnë ndihmë profesionale është ajo për të cilën është angazhuar Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, dhe ky angazhim konfirmohet me faktin se asnjë fëmijë nën 18 vjeç nuk ka ngelur në institucion por është vendosur në shtëpi me grupe të vogla, që janë afër ambientit të një familjeje dhe më pas kujdeset në familjet kujdestare, që ka për qëllim sigurimin e mjedisit të shëndetshëm socio-emocional.

Përfaqësuesja e UNICEF-it, Patricia di Xhovani, e konfirmoi përkushtimin e UNICEF-it për të vazhduar të mbështesë vendin në reformat për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe mirëqenien e fëmijëve në vend dhe të procesit të deinstitucionalizimit.

Të dyja bashkëbisedueset shprehën interesimin për vazhdimin e bashkëpunimit në procesin e edukimit parashkollor të fëmijëve dhe Qendrave për zhvillimin e hershëm të fëmijëve, mbështetjes psiko-sociale, veçanërisht gjatë pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi në mënyrë që të përballen më mirë me sfidat që i imponoi kjo panedmi.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }