Средба  Шахпаска - Сахакјан: Преку бројни проекти УНДП е директен партнер во заложбите за поголема социјална инклузија и помош за најранливите категории граѓани

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, денеска се сретна со постојаната претставничка на УНДП во земјава, Нарине Сахакјан и нејзините соработници.

На средбата се разговараше за досегашната меѓусебна соработка, помеѓу УНДП и Министерството за труд и социјална политика, проектите кои се во тек и идните планови за соработка на полето кое е во надлежност на министерството.

„Како држава и како Министерство многу ни е значајна поддршката која ја добиваме од УНДП годините наназад, а особено денес во време на пандемија од корона вирусот. Изминатите седум месеци од почетокот на корона вирусот, како техничка Влада преземавме сет економски мерки со цел спасување на што поголем број на работни места, поддршка на компаниите погодени од кризата, помош и поддршка на граѓаните со посебен акцент на најранливите категории. Како одговорна Влада која се грижи за своите граѓани, продолжуваме со нов пакет економски мерки наменет за ревитализација на економијата и помош и поддршка на оние катергории на граѓани на кои помошта им е најпотребна. Тоа се пасивните баратели на работа, пензионерите со ниски пензии до 15000 денари, самохраните родители и студентите кои беа пропуштени во претходниот пакет мерки“, истакна Шахпаска.

Во однос на примателите на Гарантирана минимална помош, Министерката посочи дека е олеснет пристапот и условите за влез во системот, со што би се опфатил поголем број на лица на кои помошта им е потребна.


Постојаната претставничка на УНДП во земјава, Нарине Сахакјан, изрази подготвеност за продлабочување на понатамошната соработка и поддршка во сегментите социјална инклузија, обуки и тренинзи за лицата за полесен пристап на пазараот на трудот, како и соработката со локалните заедници, каде се работи на реализација на проекти за помош и поддршка на старите лица, лицата со попреченост и оние кои им е потребна, преку давање на социјални услуги.

Двете соговорнички се согласија дека одличната соработка ќе продолжи и понатаму преку реализација на проекти кои се од големо значење за граѓаните со посебен акцент на најранливите категории.

 

Takim Shahpaska - Sahakjan: Përmes projekteve të shumta, UNDP është partner i drejtpërdrejtë në përpjekjet për përfshirje më të madhe sociale dhe ndihmë për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve

 

 Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, u takua sot me përfaqësuesen e përhershme të UNDP-së në vend, Narine Sahakjan dhe bashkëpunëtorët e saj.

Në takim u diskutua për bashkëpunimin e deritanishëm të ndërsjellë midis UNDP-së dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, projektet që janë në vijim e sipër dhe planet e ardhshme për bashkëpunim në sferën që është në kompetencë të MPPS-së.

“Si shtet dhe si Ministri, e kemi shumë të rëndësishme mbështetjen që e marrin nga UNDP-ja vite me radhë, sidomos sot gjatë pandemisë së koronavirusit. Në shtatë muajt e fundit që nga fillimi i koronavirusit, si Qeveri teknike ne kemi marrë një sërë masash ekonomike në mënyrë që të shpëtojmë sa më shumë vende pune, të mbështesim kompanitë e prekura nga kriza, të ndihmojmë dhe mbështesim qytetarët me theks të veçantë në kategoritë më të prekshme. Si Qeveri e përgjegjshme që kujdeset për qytetarët e saj, ne vazhdojmë me paketë të re të masave ekonomike që synojnë ringjalljen e ekonomisë dhe ndihmë dhe mbështetje të atyre kategorive të qytetarëve që kanë më shumë nevojë për ndihmë. Këta janë punëkërkuesit pasivë, pensionistët me pensione të ulëta deri në 15,000 denarë, prindërit kryefamiljarë dhe studentë që nuk u përfshinë në pakon  e mëparshme të masave”, theksoi Shahpaska.

Lidhur me përfituesit e Ndihmës së Garantuar Minimale, ministrja theksoi se qasja dhe kushtet për hyrjen në sistem janë lehtësuar, gjë që do të mbulojë një numër më të madh të personave që kanë nevojë për ndihmë.

Përfaqësuesja e Përhershme e UNDP-së në vend, Narine Sahakjan, shprehu gatishmërinë për të thelluar bashkëpunimin dhe mbështetjen e mëtejshme në segmentet e përfshirjes sociale, trajnimeve për njerëzit për qasje më të lehtë në tregun e punës, si dhe bashkëpunimin me komunitetet lokale, ku punohet në realizimin e projekteve për ndihmë dhe mbështetje të të moshuarve, personave me aftësi të kufizuara dhe të atyre që kanë nevojë përmes ofrimit të shërbimeve sociale.

Të dyja bashkëbisedueset ranë dakord që bashkëpunimi i shkëlqyeshëm do të vazhdojë edhe përmes zbatimit të projekteve që kanë rëndësi të madhe për qytetarët, me theks të veçantë në kategoritë më të rrezikuara.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }