Регистар на помирувачи и арбитри 

реден број Име и презиме Стручна подготовка Број на лиценца Населено место
1 Миле Стојановски дипломиран правник 08-6377/3
Скопје
2 Билјана Чкламовска дипломиран правник 08-6553/3 Скопје
3 Иван Димов магистер на правни науки 08-5775/3 Кавадарци 
4 Илија Манасиев магистер на правни науки 08-5947/3 Скопје
5 Лазар Јовевски доктор на правни науки 08-5991/3
Скопје
6 Лидија Насковска дипломиран криминалист 08-5997/3 Скопје
7 Мимоза Салтирова магистер на правни науки 08-5777/3 Скопје
8 Татјана Милојевиќ дипломиран правник 08-5956/3
Скопје
9 Зоран Вучев доктор на социјална работа и социјална политика 08-8550/3 Скопје
10 Слободан Трендафилов дипломиран правник 08-6080/3 Велес
11 Гоце Здравковски дипломиран правник 08-5776/3 Куманово
12 Елисавета Велеска      дипломиран правник 08-6097/3 Скопје
13 Елеонора Јовановиќ дипломиран правник 08-9139/3 Скопје
14 Маја Папатолевска дипломиран правник 08-9137/3 Скопје
15 Лидија Беговска дипломиран правник 08-5948/3 Скопје
16 Славица Лековска Божиновска дипломиран правник 08-9138/3 Скопје
17 Светлана Попова дипломиран правник 08-6743/3 Штип
18 Бети Саздовска Содиќ дипломиран правник 08-718/3 Скопје
19 Билјана Ангелова          дипломиран правник 08-1332/3 Велес
20 Јулиана Стојановска дипломиран правник 08-689/3 Скопје
21 Љупчо Василевски дипломиран правник 08-1334/3 Битола
22 Дарко Петровски магистер на науки по бизнис администрација 08-2025/3 Скопје
23 Даница Михајловска дипломиран правник 08-1448/3 Скопје
24 Филип Петровски  дипломиран правник 08-2526/3 Скопје
25 Стојан Трајанов дипломиран правник 08-1333/3 Скопје
26 Јелисавета Георгиева доктор на економски науки 08-2803/4 Скопје
27 Виолета Шаклева магистер на правни науки од областа на казненото право 08-2738/4 Штип
28 Ангелчо Ристов дипломиран правник 08-3006/3 Делчево
29 Елена Ангеловска дипломиран правник 08-3036/3 Скопје
30 Елена Тафчиевска дипломиран правник 08-3041/3 Скопје
31 Трајче Саздов дипломиран правник 08-3095/3 Скопје
32 Дарко Николоски  дипломиран правник 08-3153/3 Прилеп
33 Јасмина Димитриева - Најданова дипломиран правник 08-3449/3 Скопје
34 Даниела Трајкова дипломиран правник 08-3450/3 Скопје
35 Марија Стојановска дипломиран правник 08-3998/3 Скопје
36 Анета Трајковска магистер по економски науки 08-4041/3 Скопје
37 Раско Мишкоски магистер по правни науки 08-4046/3 Скопје
38 Андон Мајхошев доктор на политички науки 08-4253/3 Штип
39 Љубомир Митев магистер по правни науки 08-4655/3 Скопје
40 Роска Јованова дипломиран правник 08-4881/5 Кавадарци
41 Магдалена Јакимовска дипломиран правник 08-5062/3 Куманово
42 Елена Николовска дипломиран правник 08-5733/3 Скопје
43 Љупчо Фармакоски магистер на менаџмент на човечки ресурси 08-6301/3 Скопје
44 Стојко Мурџевалески дипломиран правник 08-7093/3 Кавадарци
45 Данче Раевска дипломиран правник 08-7252/3 Скопје
46 Александар Давидовски дипломиран правник 08-7454/3 Скопје
47 Елизабета Јовчевска дипломиран правник 08-7495/3 Велес
48 Пандорка Николовска дипломиран правник 08-7496/3 Велес
49 Иван Пешевски магистер по правни науки 08-7503/5 Скопје
50 Јанка Јованова дипломиран земјоделски инжинер 08-850/3 Свети Николе
51 Драган Цветаноски дипломиран правник 08-959/3 Охрид
52 Симона Мишкоска магистер по право од областа на деловно право 08-1158/3 Скопје
53 Љубица Наумовска магистер по право од областа на административно право и јавна администрација 08-2200/3 Скопје
54 Драгица Митревска Исаиловска       дипломиран правник 08-2201/3 Скопје
55 Лилјана Димовска Ајтарски  дипломиран правник 08-1703/3 Скопје
56 Дарко Максимов магистер по право од областа на меѓународното право и меѓународните односи 08-2802/3 Свети Николе
57 Живко Митревски дипломиран правник 08-1043/3 Битола
58 Анче Владичевска дипломиран правник 08-2848/3 Скопје
59 Слаѓана Јакимовска Насковска дипломиран правник 08-2866/3 Куманово
60 Звезда Илијевска  дипломиран правник 08-6106/3 Скопје
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }