ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Документи Линк

1. 

Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа

2. 

Буџет

3. 

Усвоени извештаи за реализација на Буџетот

Консолидирани завршни сметки за 2023 година 

Финансиски извештаи за 2023 година

Консолидирани завршни сметки за 2022 

Финансиски извештаи за 2021

           Финансиските извештаи за 2020 година

            Финансиски извештаи 2019

Финансиски извештаи 2018

Консолидирани завршни сметки за 2021 година на Министерството за труд и социјална политика

Консолидирани завршни сметки за 2020 година на Министерството за труд и социјална политика

Консолидирани завршни сметки за 2019 година на Министерството за труд и социјална политика

Консолидирани завршни сметки на Министерството за труд и социјална политика за 2018 година

  Финансиски извештаи 2017

Консолидирани завршни сметки на Министерството за труд и социјална политика за 2017 година

4. 

Документи од Внатрешна ревизија

2024

2023

2022
2021
2020
2019

5. 

План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања

План за јавни набавки 

2024 година

2023 година

2022 година 

2021 година

2020 година

2019 година 

2018 година

2017 година

6. 

Правилник за внатрешна организација

 • Правилник за внатрешна организација на Министерство за труд и социјална политика (2015) 
 • I Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Министерство за труд и социјална политика
 • II Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Министерство за труд и социјална политика
 • III Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Министерство за труд и социјална политика
 • IV Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Министерство за труд и социјална политика
 • V Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Министерство за труд и социјална политика
 • VI Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Министерство за труд и социјална политика
 • VII Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Министерството за труд и социјална политика

 • 7. 

  Органограм за внатрешна организација

 • Органограм
 • 8.

  Правилник за систематизација на работните места

  Правилник 

  9. 

  Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

  Контакти 

  10.

   

  Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство

  Консолидирани текстови

  11.  

  Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат

  Образец за пристап и исправка на лични податоци

  Образец-Барање за пристап до информации од јавен карактер

  Образец за жалба

  Потврда за прием на барање

  Потврда за прием на жалба

  12.

  Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

  Тарифник

  13.

  Листа на информации од јавен карактер

  Листа на информации од јавен карактер

   

  14.

   

   

  Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер.

   

  Африм Селими

  тел: 02/3106 663 

  e-mail:ASelimi@mtsp.gov.mk

  15.

  Правилник за заштитено внатрешно пријавување

  Внатрешно пријавување

   

  16.

   

   

  Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

   

  Александра Недева, советник

  Телефон: 02/ 3 106 243

  e-mail:aleksandra.nedeva@mtsp.gov.mk

   

  17.

   

   

  Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон.

   

  Љубица Панова, Раководител на сектор за правни, нормативни и општи и заеднички работи

  тел: 02/ 3106 220

  e-mail:ljubica.panova@mtsp.gov.mk

  18.

  Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања

  Контакт за генерални прашања

  19.

  Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста

  Регистри

  20.

  Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар

  Посебни советници и кабинетски службеници во кабинет на Министер

   

  Министер

  Заменик министер

  Државен секретар

  Посебни советници и кабинетски службеници

  21.

  Најава на месечни настани или онлајн календар

  Медиумски активности

  22. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информацијата             

   www.mtsp.gov.mk (ns_article-drugi-informacii-koi-proizleguvaat-od-nadleznosta-i-rabotata-na-imatelot-na-informacijata.nspx

  Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информацијата      

  2024 година

   

  2023 година

  Со еден клик до сите услуги
  Uslugi.gov.mk
  Кликни тука
  -->
  Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

  Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

  var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }