Гарантирана минимална помош Повеќе

Право на надоместок заради попреченост

Повеќе

Право на надоместок за помош и нега од друго лице

Повеќе

Надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со попреченост и најтешки облици на хронични заболувања

Повеќе
Додаток за домување Повеќе

Право на траен надоместок

Повеќе
 Еднократна парична помош Повеќе

Згрижувачко семејство

Повеќе
Барање за посвојување Повеќе
Услуга на вон семејна заштита-живеење со поддршка Повеќе

Услуга во домот-помош и нега во домот 

Повеќе
Услуга во домот-лична асистенција Повеќе
Психо-социјална поддршка за жртви на семејно насилство Повеќе

Психо-социјален третман на сторители на семејно насилство

Повеќе
Сместување во центар за привремен престој на жртви на семејно насилство Повеќе
Сместување во установа за третман и рехабилитација на лица кои имаат проблем со зависности Повеќе
Сместување на деца во судир со законот на возраст од 14 до 18 години со изречена мерка упатување во воспитна установа Повеќе
Сместување на деца во ризик во установа за социјална заштита Повеќе
Привремен престој во центар за лица бездомници Повеќе
Дневен престој во дневен центар за деца на улица Повеќе

Согласност за волонтирање на странско лице

Повеќе

Потврда за ослободување од плаќање на увозни давачки

Повеќе
Рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил за лица со попреченост Повеќе
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }