Детски додаток

Повеќе

Еднократна парична помош за новороденче

Повеќе

Посебен додаток

Повеќе

Додаток за образование (ученици во основно и средно училиште)

Повеќе

Додаток за образование (средно, лица кои до 18 годишна возраст имале статус на дете без родители и родителска грижа)

Повеќе

Додаток за образование-студент

Повеќе

Родителски додаток за дете (трето дете) по материјална состојба, поднесено од таткото

Повеќе

Родителски додаток за дете-за трето дете (барање за продолжување на правото) поднесено од мајката

Повеќе

Родителски додаток за дете-за трето дете (барање за продолжување на правото) поднесено од таткото

Повеќе

Родителски додаток за дете-за трето и четврто дете (барање за продолжување на правото) поднесено од мајката

Повеќе

Родителски додаток за дете-за трето и четврто дете (барање за продолжување на правото) поднесено од таткото

Повеќе

Родителски додаток за дете (трето дете) по материјална состојба, поднесено од мајката

Повеќе

Партиципација во трошоците за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст за самохрани родители кои се корисници на правото на гарантирана минимална помош, чии деца се згрижени во јавна установа за деца - детска градинка

Повеќе

Партиципација во трошоците за згрижување и воспитание и одмор и рекреација на деца во јавна установа за деца, за дете на кое материјалната состојба на семејството е нарушена поради претрпена природна непогода

Повеќе

Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст (јавни/приватни детски градинки/ центри за ран детски развој)

Повеќе

Водење на Централен регистар на установи за деца (детски градинки, детски одморалишта, центри за ран детски развој)

Повеќе

Водење на Регистар на агенции за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст

Повеќе

Водење на Регистар на физички лица кои самостојно вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност

Повеќе

Водење на Регистар на издадени и обновени, продолжени и одземени лиценци за работа

Повеќе

Донесување на решенија за вршење на дејност на установи за деца (детски градинки, центри за ран детски развој и детски одморалишта

Повеќе

Издавање на решение на Физичко лице кое самостојно врши одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца, како професионална дејност

Повеќе
Одмор и рекреација на деца-детски одморалишта Повеќе

Kористење на бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за време на летен/зимски одмор

Повеќе

Издавање, обновување, продолжување и одземање на лиценци за работа на лица кои се заинтересирани да се вклучат во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, на директори на установи за деца и на лица вклучени во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст

Повеќе
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }